Класификация за енергийна ефективност

Според директива на Европейската общност от 2005г. всички производители поставят етикети на продуктите си предназаначени за дома.На тях е означена консумацията на енергия с букви от А до G.Всеки клас се различава с предходния в консумацията на електрическа енергия с 10%.При климатиците са въведени два коефициента според които се определя класа на климатика според режима на работа-отопление СОР и охлаждане ЕЕR.За да е А клас климатикът трябва да е с СОР>3.60 и ЕЕR>3.20.Тези коефициенти се образуват като съотношение отдавана мощност и консумираната енергия.Колкото тези коефициенти са по-големи,толкова климатика е по-ефективен и енергоспестяващ.