Как се включва Swing функцията?

Swing функцията  се включва при работещ климатик. Натиска се бутона Swing на дистанционното управление, а на дисплея излиза съответния символ. Насочването на въздушната струя ще бъде автоматично. За прекратяване на тази функция се натиска същия бутон.

Swing функцията  не е активна при много ниски обороти на вентилатора.