Как да използваме климатика безопасно

При неправилна експлоатация на климатика може да доведе до повреда на климатичната система или опасност за Вашето здраве.За да не се стигне до това следвайте няколко прости правила:

-преди употреба на климатичната система внимателно прочетете упътването за употреба осигурено от фирмата производител

-не слагайте пръстите си или предмети в отворите за входящ или изходящ въздух.Можете да бъдете наранени от въртящата се турбина или ламелите на топлообменника

-при наличие на неспецифични миризми от климатичната система спрете системата и издърпайте захранващият кабел или изключете предпазителя.Свържете се със сервизния център за да се установи произхода на миризмата.Това може да е доведе до пожар или токов уред.Ако миризмата е неприятна има опасност вашата система да е заразена с вредни за здравето Ви микроорганизми.

-не използвайте запалими течности или спрейове върху климатика.

-не зареждайте батериите ако не са такъв модел който се зареждат.Изхвърляйте ги само на обозначените за това места.

-при установяване на повреда в климатика не правете опити да ремонтирате климатичната система,а се свържете със сервизния център