Как се включва функцията Coil dry –вътрешно изсушаване на климатик Fuji Electric?

Посредством тази функция може да се подсуши вътрешното тяло на климатичната система. Активира се от дистанционното управление. Честото й използуване ще  предотврати образуването на мухъл  в стаята и във вътрешното тяло на климатика, ваничката и дренажната тръба. Функцията coil dry е с продължителност 90 мин., след което се изключва автоматично. С натискане на бутона coil dry тази функция ще се изключи. Тази функцията не може да премахне вредните микроорганизми и няма стерилизиращ ефект, тя само предпазва от образуване на мухъл. Наложително е да се използува преди да се изключи климатика, когато няма да се ползува дълго време.Системното почистване на климатичната система и профилактичния годишен преглед  от оторизиран сервиз трябва да се извършват редовно.