Какво е рекуператор

Рекуператора служи за вентилиране на помещения, като изхвърленият въздух се използва за подгряване на входящия. Той е ключов елемент от енергоспестяващите технологии при изграждането на вентилационните и климатични инсталаци. Рекуператорът най-общо представлява пластинчат топлообменник и два вентилатора. През пластинчатия топлообменник преминават двата потока въздух – подавания и изхвърляния. През зимата, в режим отопление, въздуха от помещенията преминава през топлообменника и вместо да се изхвърли с температура +20 се изхвърля с температура +2 С, а пресния въздух който се подава за обработка вместо да се подава с температура -16С се подава с температура +3,+4С. Това намаля разходите за загряване до 70%