Какво означава SEER (Seasonal Efficiency Rating)?

„Сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се определя, като изчислителният годишен охладителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за охлаждане;

Европа зададе сериозни цели по опазването на околната среда за 2020, а това изисква по-голяма точност при измерването на „реалната” енергийна ефективност на отоплителните и охлаждащите системи. Този нов измервателен режим, наречен „сезонна ефективност” или SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio – Коефициент на сезонна енергийна ефективност), става задължителен от 2013, а той измерва ефективността през целия отоплителен или охладителен сезон вместо да избира една фиксирана точка (EER).