Какво означава SCOP?

„Сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон (SCOP съответства на определен отоплителен сезон) и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на годишната консумация на електроенергия за отопление.При климатиците досега най-високият клас беше „А“.От 01.01.2013г. в режим на отопление ще се класифицират и в по-високи енергийни класове-„А+++“,“А++“ и „А+“.Другата новост при определяне на енергийният клас е и разделянето на Европа на 3 климатични зони.Според това разделение България попада в най-студената зона.