Какво е термопомпа?

Термопомпата е устройство, което пренася топлина от място с по-ниска температура към място с по-висока температура при влагане на определено количество енергия. Климатиците също са термопомпена система. Като принцип на действие термопомпените системи или климатици (в зависимост какъв вид термопомпа се използва) са подобни на хладилните агрегати, но топлината за разлика от тях получената топлина се използва. Различните термопомпени системи могат да се използват както за отопление на помещение, така и за подгряване на битова гореща вода. Характеризират се с високо КПД , минимална поддръжка и пълна автоматизация на процесите. Има различни видове термопомпи в зависимост от източника на получаване на топлина въздух-въздух, въздух-вода, вода-вода, и др.