Kлиматични зони според новите европейски директиви

За по-добра оценка на потреблението Европа е разделена на три различни климатични зони:

Топла зона – годишната температура измерена в Атина
Средна зона – годишна температура измерена в Страсбург
Студена зона – годишната температура измерена в Хелзинки
Продукти с SEER и SCOP с по-ниски стойности от клас „D” за SEER и клас „B” за SCOP или продукти с високи нива на шум, не могат да бъдат внасяни в Европейския Съюз и на тях не може да се поставя СЕ маркировка.