Кои климатици са одобрени по програмата Енергийна ефективност?

За да бъде одобрен даден климатик за финансиране по програмата за Енергийна ефективност трябва да отговаря на определени условия.Според последните европейски изисквания за климатична техника въведени от началото на 2013г. климатика трябва да отговаря на определени минимални стойности на сезонен коефициент на трансформация съответно SEER(на охлаждане) и SCOP(на отопление) за съответната климатична зона.България е в умерената зона и съответните минимални стойности за SEER трябва да бъде не по-малък на 5.6,а SCOP не по-малък от 4.0.