Какво е вентилация?

Вентилацията е естествена и изкуствена.В съвременното строителство се прилагат все по-ефективни системи за вентилация.Целта е да се създаде оптимална среда за живот на хората.Всеизвестно е ,че хората изразходват кислород и отделят въглероден двуокис в следствие на жизнената си дейност.Минималната концентрация на кислород във въздуха за нормално жизнено функциониране на организма е не по-малко от 21%.Изкуствената вентилация е съвкупност от технически средства за регулиран въздухобмен.Съвременните вентилационни системи не само обновяват въздуха в помещението,те също могат и да променят параметрите на подаваният въздух-пречистване,овлажняване или изсушаване,нагряване или охлаждане за достигане на желаната температура.