Mоже ли употребата на климатици да предизвика алергични реакции или други заболявания?

Не. Правилно поддържаният и използван климатик не може да предизвика алергия или друго заболяване. Необходими са правилна поддръжка и почистване, защото някои вътрешни части на климатика редовно се овлажняват. Те трябва да бъдат почиствани, за да се предотвратява растежът на плесени и бактерии.
Препоръчително е на нови климатици това почистване да се прави след 2 годишен период при използване в домашни условия,след това всяка година.При промишлени и обществени сгради интензитета на почистването се определя според натовареността на системата и изискванията за чистота на въздуха за помещението.