Могат ли климатиците да гарантират ефективно отопление освен охлаждане?

Отоплението с климатик с термопомпа е в момента най-високо енергийно ефективно и същевременно най-оптималния начин по отношение на разходите.
To е още по-ефективно от термопомпите, които загряват вода за традиционните радиатори, защото един климатик с термопомпа загрява въздуха в помещенията директно, докато една термопомпа въздух-вода или земя-вода най-напред нагрява водата и след това водата отоплява стаите, което води до загуби на
енергия при тази допълнителна стъпка.