наложен филтър за Kobe & стенни климатици

обратно

комплексно кръстосано търсене
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.50
енергиен клас: А
цена: 1179.00 лв.