наложен филтър за стенни климатици & климатици Hitachi

обратно

комплексно кръстосано търсене
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1599.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 1019.00 лв.
SCOP: 4.16
енергиен клас: А+
цена: 929.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1869.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1679.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3499.00 лв.