наложен филтър за канални климатици & климатици Samsung

обратно

комплексно кръстосано търсене
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 2293.00 1299.00 лв.
 
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 2491.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 2691.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3657.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 2679.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3032.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3351.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3676.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 4527.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А+
цена: 4951.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.40
енергиен клас: А
цена: 5110.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 4432.00 лв.