наложен филтър за климатици Samsung & Термопомпи A2W

обратно

комплексно кръстосано търсене
SCOP: 4.56
енергиен клас:
цена: 9446.00 лв.
SCOP: 4.58
енергиен клас:
цена: 9080.00 лв.
SCOP: 4.56
енергиен клас:
цена: 8547.00 лв.
SCOP: 4.38
енергиен клас:
цена: 7876.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 9048.00 лв.
SCOP: 4.49
енергиен клас:
цена: 8708.00 лв.
SCOP: 4.45
енергиен клас:
цена: 8194.00 лв.
SCOP: 4.41
енергиен клас:
цена: 6577.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас:
цена: 12281.00 лв.
SCOP: 4.73
енергиен клас:
цена: 11360.00 лв.
SCOP: 4.72
енергиен клас:
цена: 10700.00 лв.
SCOP: 4.57
енергиен клас:
цена: 8544.00 лв.