SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1449.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1549.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1195.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1140.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2319.00 лв.
SCOP: 4.45
енергиен клас: A+
цена: 1260.00 лв.
SCOP: 4.50
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1260.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1249.00 лв.
SCOP: 4.28
енергиен клас: A+
цена: 1352.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2260.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
SCOP: 4.42
енергиен клас: A+
цена: 2165.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2650.00 лв.
SCOP: 4.24
енергиен клас: A+
цена: 2513.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 1999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1758.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1549.00 1399.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 1499.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2000.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 1799.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2648.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1916.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2509.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1407.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3298.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1340.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1440.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1530.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1940.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1659.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1653.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2329.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.56
енергиен клас: A+
цена: 2530.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1798.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: A+
цена: 2492.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2869.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.18
енергиен клас: A+
цена: 3200.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: А+
цена: 3531.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3749.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1315.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1230.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 1773.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1495.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1450.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1056.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 1877.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2459.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1925.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1999.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1139.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2088.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3049.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2160.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 2199.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1744.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3294.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A+
цена: 3649.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2740.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2125.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2929.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3330.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3549.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1400.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3029.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1520.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3759.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4519.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1852.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 6149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1460.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1825.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2057.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1258.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2982.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1560.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1336.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1599.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1840.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2420.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2182.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1870.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2320.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 2565.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2514.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3259.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2499.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4039.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5299.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3359.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1599.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4249.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1749.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2344.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5509.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 1750.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2020.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2060.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2649.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2503.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.12
енергиен клас: A+++
цена: 1580.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2470.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.11
енергиен клас: A+++
цена: 1740.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1749.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 3591.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1524.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2770.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.11
енергиен клас: A+++
цена: 1940.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2020.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 4198.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1616.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3180.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.31
енергиен клас: A+
цена: 2400.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2649.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4573.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2290.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1490.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2750.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2349.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1590.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1949.00 лв.
SCOP: 5.1
енергиен клас: А+++
цена: 2030.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2960.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2649.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 2865.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1690.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2249.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 2120.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2970.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3024.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 2574.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 3670.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3534.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1940.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5469.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 3140.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3890.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2697.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.24
енергиен клас: А+
цена: 4626.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2250.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3150.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1856.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 4030.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1948.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 5035.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2098.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2499.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2799.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1807.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 2928.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3120.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2125.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 3000.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1050.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.87
енергиен клас: А
цена: 2380.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3090.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 3820.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2170.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 3210.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1150.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2049.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2700.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3600.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4040.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1199.00 лв.
 
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2616.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 3850.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3347.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 3420.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.28
енергиен клас: А+
цена: 4707.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3499.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3124.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3297.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3860.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 849.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2499.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4543.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2799.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 999.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5058.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3120.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1049.00 лв.
 
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 2660.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.90
енергиен клас: A+++
цена: 5592.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 3820.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1650.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1169.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2880.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1499.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.73
енергиен клас: A+++
цена: 6151.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4040.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2150.00 лв.
 
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2402.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3420.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.60
енергиен клас: A+++
цена: 6541.00 лв.
SCOP: 6.20
енергиен клас: А+++
цена: 5251.00 лв.
SCOP: 5.90
енергиен клас: А+++
цена: 5900.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2410.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2481.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4520.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2520.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2704.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 5180.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 999.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2887.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1099.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3608.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 1179.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1799.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 4537.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2550.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1250.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1150.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.40
енергиен клас: А
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.60
енергиен клас: А
цена: попитайте
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2149.00 лв.