SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1299.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1399.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1095.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1089.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2099.00 лв.
SCOP: 4.45
енергиен клас: A+
цена: 1155.00 лв.
SCOP: 4.50
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1189.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1049.00 лв.
SCOP: 4.28
енергиен клас: A+
цена: 1239.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2129.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1169.00 лв.
SCOP: 4.42
енергиен клас: A+
цена: 1986.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2490.00 лв.
SCOP: 4.24
енергиен клас: A+
цена: 2307.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 1799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1610.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1549.00 1299.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1715.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 1399.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1940.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2370.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1916.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 1629.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 2685.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1279.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1889.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4290.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1379.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2349.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1889.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1443.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 1989.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1879.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1615.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1560.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2485.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.56
енергиен клас: A+
цена: 2339.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1665.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: A+
цена: 2352.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2329.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.18
енергиен клас: A+
цена: 2939.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2085.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: А+
цена: 2901.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3399.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2349.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2899.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3799.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 1674.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1450.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 833.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 1779.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2229.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1870.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 899.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 1968.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2749.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1432.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3108.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A+
цена: 3299.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2660.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1744.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2649.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3330.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1349.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2749.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1469.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1679.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5549.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1770.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1109.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1519.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2030.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1160.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1178.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1739.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1370.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1923.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2159.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 2490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1899.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2216.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3649.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4799.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3049.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 1695.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 1990.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1370.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2364.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2230.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.12
енергиен клас: A+++
цена: 1469.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2643.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3569.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2390.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.11
енергиен клас: A+++
цена: 1629.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1510.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 3390.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3949.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1343.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2680.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1626.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.11
енергиен клас: A+++
цена: 1849.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1760.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 3960.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 4449.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1425.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3070.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1729.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.31
енергиен клас: A+
цена: 2249.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2360.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4314.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 5449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.65
енергиен клас: А++
цена: 2865.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.63
енергиен клас: А++
цена: 3069.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 4536.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2240.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1359.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2660.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1459.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1799.00 лв.
SCOP: 5.1
енергиен клас: А+++
цена: 1790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 2865.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1559.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2099.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 1869.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3024.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1989.00 1889.00 лв.
 
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 2270.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3534.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3079.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4189.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2135.00 2039.00 лв.
 
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2768.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2500.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.24
енергиен клас: А+
цена: 4626.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 990.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1490.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1630.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1880.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2480.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1550.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1660.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1490.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1880.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 2928.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 1873.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 2940.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1050.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1780.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1630.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1872.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3090.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1699.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 1913.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 3130.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1150.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1990.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1880.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2100.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3600.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1899.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 999.00 лв.
 
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2307.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 3760.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 2745.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2480.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2640.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.28
енергиен клас: А+
цена: 4707.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1090.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 2946.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2950.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3108.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3645.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 4750.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4284.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2199.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 849.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4773.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2449.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 899.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2750.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2749.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1389.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 1981.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 2600.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2499.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.90
енергиен клас: A+++
цена: 5274.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1480.00 лв.
 
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3420.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 3399.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1589.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1499.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2799.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.73
енергиен клас: A+++
цена: 5802.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1850.00 лв.
 
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 4070.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3599.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2402.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.87
енергиен клас: А
цена: 2259.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3299.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.60
енергиен клас: A+++
цена: 6174.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.60
енергиен клас: A+
цена: 1650.00 лв.
SCOP: 6.20
енергиен клас: А+++
цена: 5098.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1029.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1890.00 лв.
SCOP: 5.90
енергиен клас: А+++
цена: 5900.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1159.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2410.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2190.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 1980.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4395.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2520.00 лв.
SCOP: 3.61
енергиен клас: А
цена: 5190.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 2325.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4950.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А
цена: 4790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2790.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1811.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2516.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2975.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2570.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1960.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2353.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.14
енергиен клас: A+
цена: 3449.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1896.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 2915.00 2039.00 лв.
 
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3300.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2579.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 1179.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 2800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3423.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 4679.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 2462.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 5080.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 1850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2250.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2090.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1630.00 лв.
 
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 920.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 870.00 лв.
SCOP: 4.01
енергиен клас: A+
цена: 1990.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1590.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: A
цена: 11961.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 10692.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 9480.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.05
енергиен клас: A+
цена: 7398.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 10686.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 9408.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.05
енергиен клас: A+
цена: 7245.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1690.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 990.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1999.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8877.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7737.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 7017.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5767.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8827.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7617.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 6597.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5647.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 5117.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4568.0 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 6823.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6612.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 6041.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5843.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 4741.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4044.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4541.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 3643.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 3159.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2846.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3885.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3191.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5339.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4333.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3287.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2818.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2175.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2160.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: A
цена: 10206.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.85
енергиен клас: A
цена: 9273.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.01
енергиен клас: A+
цена: 8109.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.85
енергиен клас: A
цена: 9111.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 7959.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.86
енергиен клас: A
цена: 6081.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 9972.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 9123.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 9792.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 8961.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 7845.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 6210.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 4728.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 3597.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.04
енергиен клас: A+
цена: 5610.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 4968.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3843.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.24
енергиен клас: A+
цена: 3669.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4006.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3553.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3288.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2746.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 8902.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7562.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6912.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6512.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 5342.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4792.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9562.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 6002.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9512.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8212.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 6962.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 2916.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 3146.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 4256.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3131.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3536.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3517.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 5502.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6018.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6206.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 5700.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6228.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6421.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: A
цена: 17444.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 7482.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7236.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 6601.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7026.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 6403.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5267.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 7951.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7562.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6866.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 7511.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7352.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6667.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3535.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3294.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 5999.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 5386.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4490.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2790.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2290.00 лв.
енергиен клас:
цена: 399.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3299.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 2599.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2200.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1690.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1099.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: A
цена: 15198.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 2471.00 2099.00 лв.
 
енергиен клас:
цена: 7399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6199.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5699.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 5299.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4999.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4849.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 3999.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3499.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2899.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2880.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 2780.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7599.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6649.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6779.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5749.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 4899.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3549.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3250.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 2850.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2680.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 8449.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 6799.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 6399.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 5999.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4790.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 5150.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3049.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2849.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10631.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5882.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 4464.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8217.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6967.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6547.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6787.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6147.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5107.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4577.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.40
енергиен клас: А
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.4
енергиен клас: A
цена: 949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.60
енергиен клас: А
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1850.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2680.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1550.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 3370.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 3110.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2430.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2150.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1760.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1560.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2150.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1650.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1250.00 лв.