SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1449.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1549.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1291.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1340.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2319.00 лв.
SCOP: 4.45
енергиен клас: A+
цена: 1360.00 лв.
SCOP: 4.50
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1420.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1249.00 лв.
SCOP: 4.28
енергиен клас: A+
цена: 1461.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2480.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
SCOP: 4.42
енергиен клас: A+
цена: 2274.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2980.00 лв.
SCOP: 4.24
енергиен клас: A+
цена: 2714.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 1999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1758.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1549.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 лв.
 
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2000.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 1799.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2648.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2509.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1552.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3298.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1560.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1660.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1693.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2240.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1659.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.11
енергиен клас: A+
цена: 1825.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2329.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.56
енергиен клас: A+
цена: 2880.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1798.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: A+
цена: 2714.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2869.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.18
енергиен клас: A+
цена: 3660.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.06
енергиен клас: А+
цена: 3354.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3749.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1460.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1349.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 1844.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1690.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 1579.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1056.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 1962.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2459.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2160.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 2179.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1139.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2171.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3049.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2420.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 2389.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1744.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3426.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A+
цена: 3649.00 лв.
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 2323.00 лв.
 
Нормална работа при -30 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 2489.00 лв.
 
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3060.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2125.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2929.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3672.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3549.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1580.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3029.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1680.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3759.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 1980.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4519.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2480.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1950.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 6149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1660.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2165.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1258.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1859.00 1749.00 лв.
 
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3139.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1760.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 1336.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2029.00 1899.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2575.00 2446.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2060.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2182.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2329.00 2199.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2858.00 2715.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2560.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 2514.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3259.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4039.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5299.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3359.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1729.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4249.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2439.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5509.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 1840.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2160.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2604.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2400.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1820.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1729.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2912.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2540.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1980.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 3735.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 4349.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1524.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2840.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2240.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.71
енергиен клас: А++
цена: 4367.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 4899.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 1616.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2720.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4573.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 5999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.65
енергиен клас: А++
цена: 3158.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.63
енергиен клас: А++
цена: 3382.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 5002.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3999.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2320.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2750.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2549.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1949.00 лв.
SCOP: 5.1
енергиен клас: А+++
цена: 2030.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 2915.00 2500.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2970.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2859.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3039.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2249.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 2120.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2748.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3222.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3204.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3184.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 2574.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 3999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3747.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3721.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5469.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 3140.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4159.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2697.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.24
енергиен клас: А+
цена: 4902.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3430.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1856.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 4399.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1948.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: А+
цена: 5499.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2098.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3009.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1807.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3102.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3372.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2125.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 3180.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1050.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.87
енергиен клас: А
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3276.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 4149.00 лв.
SCOP: 5.10
енергиен клас: А+++
цена: 2170.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: А+++
цена: 3390.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1150.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2049.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 3180.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3816.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1150.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1250.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2550.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4299.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1199.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 2616.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4030.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3347.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4340.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.28
енергиен клас: А+
цена: 4989.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3499.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 899.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 999.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1649.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3249.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 3429.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.15
енергиен клас: А+++
цена: 4014.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4725.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 3009.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1049.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1549.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1799.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3372.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1099.00 лв.
 
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2640.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: попитайте
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3260.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.90
енергиен клас: A+++
цена: 5815.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2499.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.41
енергиен клас: A++
цена: 4149.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1700.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3120.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1349.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1499.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3680.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.73
енергиен клас: A+++
цена: 6397.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4249.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2150.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 4107.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2402.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 4360.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.60
енергиен клас: A+++
цена: 6803.00 лв.
SCOP: 6.20
енергиен клас: А+++
цена: 5251.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1890.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2404.00 лв.
SCOP: 5.90
енергиен клас: А+++
цена: 5900.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2764.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2190.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2481.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 4980.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1799.00 лв.
SCOP: 3.61
енергиен клас: А
цена: 5190.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3115.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2704.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: попитайте
SCOP: 4.0
енергиен клас: А
цена: 4790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2399.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 999.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1960.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3634.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2887.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3149.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2700.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1099.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2100.00 лв.
 
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.14
енергиен клас: A+
цена: 3449.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 2053.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4789.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3608.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 1179.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 3070.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3920.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1799.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 4649.00 лв.
SCOP: 4.1
енергиен клас: А+
цена: 2665.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5901.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 4537.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 1099.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1740.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2570.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2220.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 6190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 5690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 7320.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7077.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 1850.00 лв.
 
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 920.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 870.00 лв.
SCOP: 4.01
енергиен клас: A+
цена: 2490.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2050.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: A
цена: 11961.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 10692.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 9480.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.05
енергиен клас: A+
цена: 7398.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 10686.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 9408.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.05
енергиен клас: A+
цена: 7245.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2290.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1890.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1290.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 1190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8877.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7737.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 7017.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5767.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8827.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7617.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 6597.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5647.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 5117.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4568.0 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 7541.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7308.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 6677.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 6458.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5240.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4470.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 5019.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 4026.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 3492.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 3145.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 4244.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3485.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2388.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2244.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: A
цена: 10206.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.85
енергиен клас: A
цена: 9273.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.01
енергиен клас: A+
цена: 8109.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.85
енергиен клас: A
цена: 9111.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 7959.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.86
енергиен клас: A
цена: 6081.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 9972.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 9123.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 9792.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 8961.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 7845.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 6210.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 4728.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 3597.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.04
енергиен клас: A+
цена: 5610.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 4968.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3843.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.24
енергиен клас: A+
цена: 3669.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4006.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3553.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3288.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2746.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 8902.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7562.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6912.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6512.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 5342.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4792.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9562.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 6002.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9512.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8212.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 6962.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 3223.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 3477.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 4704.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3461.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3908.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 3887.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.0
енергиен клас: А+
цена: 6081.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6652.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6859.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6486.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 6883.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7097.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: A
цена: 18362.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 8269.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7999.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 7296.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7766.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 7077.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5821.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 8787.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 8358.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7588.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 8549.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 8126.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 7368.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3907.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3641.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 6837.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 5953.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5390.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2590.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: A
цена: 15999.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6199.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5699.00 лв.
SCOP: 4.0
енергиен клас: A+
цена: 5299.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4999.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4849.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 3999.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3499.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2899.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2880.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 2780.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7599.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6649.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6779.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5749.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 4899.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3549.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3250.00 лв.
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 2850.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2680.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 8449.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 6799.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 6399.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 5999.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4790.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 5150.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: A
цена: 3049.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2849.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10631.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5882.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 4464.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8217.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6967.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6547.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6787.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6147.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5107.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4577.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.40
енергиен клас: А
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.4
енергиен клас: A
цена: 949.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 3.60
енергиен клас: А
цена: попитайте
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -10 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 2149.00 лв.