SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3049.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 4469.00 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 5719.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6279.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А++
цена: 8099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 10299.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1015.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1229.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1652.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1749.00 лв.
енергиен клас:
цена: 721.00 лв.
енергиен клас:
цена: 899.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1199.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 593.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1448.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 704.00 лв.
енергиен клас:
цена: 875.00 лв.
енергиен клас:
цена: 761.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1349.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1103.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1456.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2349.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2599.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3119.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1029.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1004.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1249,00 лв.
енергиен клас:
цена: 1117.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1519.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1335.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2284.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1809.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2625.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2959.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3451.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4550.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5606.00 лв.
енергиен клас:
цена: 610.00 лв.
енергиен клас:
цена: 520.00 лв.
енергиен клас:
цена: 460.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2250.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2090.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1500.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1400.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.08
енергиен клас: A+
цена: 4990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.44
енергиен клас: A+
цена: 3590.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2390.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2170.00 лв.
енергиен клас:
цена: 850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 765.00 лв.
енергиен клас:
цена: 763.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1270.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1160.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1540.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1440.00 лв.
енергиен клас:
цена: 930.00 лв.
енергиен клас:
цена: 740.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 640.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1020.00 лв.
енергиен клас:
цена: 880.00 лв.
енергиен клас:
цена: 770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 730.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1805.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1617.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1475.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1388.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1347.00 лв.
енергиен клас:
цена: 790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 760.00 лв.
енергиен клас:
цена: 730.00 лв.
енергиен клас:
цена: 490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 330.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3190.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1173.00 лв.
енергиен клас:
цена: 948.00 лв.
енергиен клас:
цена: 920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 645.00 лв.
енергиен клас:
цена: 580.00 лв.
енергиен клас:
цена: 568.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1289.00 лв.
енергиен клас:
цена: 800.00 лв.
енергиен клас:
цена: 716.00 лв.
енергиен клас:
цена: 713.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1026.00 лв.
енергиен клас:
цена: 751.00 лв.
енергиен клас:
цена: 667.00 лв.
енергиен клас:
цена: 664.00 лв.
енергиен клас:
цена: 641.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2155.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1397.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1221.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4785.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4059.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3843.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3265.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2944.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2388.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2244.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1836.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1740.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1476.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1375.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 6190.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 6100.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1761.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1419.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1395.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1323.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1353.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1329.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2042.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1746.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1425.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1321.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1102.00 лв.
енергиен клас:
цена: 889.00 лв.
енергиен клас:
цена: 859.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1422.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1188.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1107.00 лв.
енергиен клас:
цена: 660.00 лв.
енергиен клас:
цена: 629.00 лв.
енергиен клас:
цена: 593.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1422.50 лв.
енергиен клас:
цена: 2036.42 лв.
енергиен клас:
цена: 1554.00 лв.
SCOP: 4.22
енергиен клас: A+
цена: 7027.00 лв.
SCOP: 3.98
енергиен клас: A
цена: 6389.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 5221.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 5126.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 4156.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 3738.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3909.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 3189.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1380.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1454.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1476.45 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 4100.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 3150.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2950.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2540.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2320.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1840.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1749.00 лв.