SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3049.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3849.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 4469.00 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 5719.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6279.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А++
цена: 8099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 10299.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1015.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1229.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1652.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1749.00 лв.
енергиен клас:
цена: 721.00 лв.
енергиен клас:
цена: 899.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1199.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1827.00 лв.
енергиен клас:
цена: 593.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1604.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 741.00 лв.
енергиен клас:
цена: 875.00 лв.
енергиен клас:
цена: 801.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1349.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1162.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1533.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2349.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2599.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3119.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1029.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1057.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1249,00 лв.
енергиен клас:
цена: 1176.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1519.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1405.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2404.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1809.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2764.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3115.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3634.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4789.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5901.00 лв.
енергиен клас:
цена: 600.00 лв.
енергиен клас:
цена: 500.00 лв.
енергиен клас:
цена: 450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1740.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2570.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2220.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1570.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1450.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.08
енергиен клас: A+
цена: 4990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4290.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.44
енергиен клас: A+
цена: 3590.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2300.00 лв.
енергиен клас:
цена: 850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 765.00 лв.
енергиен клас:
цена: 763.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1270.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1160.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1950.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1750.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1040.00 лв.
енергиен клас:
цена: 800.00 лв.
енергиен клас:
цена: 750.00 лв.
енергиен клас:
цена: 700.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1130.00 лв.
енергиен клас:
цена: 890.00 лв.
енергиен клас:
цена: 840.00 лв.
енергиен клас:
цена: 790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1900.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1702.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1553.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1461.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1418.00 лв.
енергиен клас:
цена: 970.00 лв.
енергиен клас:
цена: 920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 890.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 520.00 лв.
енергиен клас:
цена: 430.00 лв.
енергиен клас:
цена: 400.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3390.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3290.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2290.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1690.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1173.00 лв.
енергиен клас:
цена: 948.00 лв.
енергиен клас:
цена: 920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 645.00 лв.
енергиен клас:
цена: 580.00 лв.
енергиен клас:
цена: 568.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1289.00 лв.
енергиен клас:
цена: 800.00 лв.
енергиен клас:
цена: 716.00 лв.
енергиен клас:
цена: 713.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1026.00 лв.
енергиен клас:
цена: 751.00 лв.
енергиен клас:
цена: 667.00 лв.
енергиен клас:
цена: 664.00 лв.
енергиен клас:
цена: 641.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2155.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1397.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1221.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4785.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4059.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3843.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3265.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2944.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2388.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2244.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1909.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1810.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1535.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1507.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1430.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7300.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1761.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1419.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1395.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1323.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1353.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1329.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2042.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1816.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1483.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1374.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1146.00 лв.
енергиен клас:
цена: 925.00 лв.
енергиен клас:
цена: 894.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1422.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1188.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1107.00 лв.
енергиен клас:
цена: 729.00 лв.
енергиен клас:
цена: 654.00 лв.
енергиен клас:
цена: 617.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1479.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2118.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1616.00 лв.
SCOP: 4.22
енергиен клас: A+
цена: 7308.00 лв.
SCOP: 3.98
енергиен клас: A
цена: 6645.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 5429.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 5331.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 4322.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 3887.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 4065.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 3316.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1480.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1553.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1569.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 4850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 3700.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 3500.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2750.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2350.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1980.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1749.00 лв.