SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2749.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3449.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3499.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 4049.00 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 5199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 9349.00 лв.
енергиен клас:
цена: 912.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1102.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1499.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1749.00 лв.
енергиен клас:
цена: 651.00 лв.
енергиен клас:
цена: 808.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1083.00 лв.
енергиен клас:
цена: 535.00 лв.
енергиен клас:
цена: 606.00 лв.
енергиен клас:
цена: 799.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1219.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1467.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2134.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2375.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2827.00 лв.
енергиен клас:
цена: 934.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1125,00 лв.
енергиен клас:
цена: 1377.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 610.00 лв.
енергиен клас:
цена: 520.00 лв.
енергиен клас:
цена: 460.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2250.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2090.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1500.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1400.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.08
енергиен клас: A+
цена: 4990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.44
енергиен клас: A+
цена: 3590.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2390.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2070.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1270.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1160.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 880.00 лв.
енергиен клас:
цена: 700.00 лв.
енергиен клас:
цена: 620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1020.00 лв.
енергиен клас:
цена: 870.00 лв.
енергиен клас:
цена: 770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1387.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1051.00 лв.
енергиен клас:
цена: 725.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1719.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1540.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1405.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1322.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1283.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1379.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5339.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4333.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3287.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2818.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2175.00 лв.
енергиен клас:
цена: 790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 760.00 лв.
енергиен клас:
цена: 730.00 лв.
енергиен клас:
цена: 490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 330.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3190.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 845.00 лв.
енергиен клас:
цена: 615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1150.00 лв.
енергиен клас:
цена: 805.00 лв.
енергиен клас:
цена: 665.00 лв.
енергиен клас:
цена: 605.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 980.00 лв.
енергиен клас:
цена: 710.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 545.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1106.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4600.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4260.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3910.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3320.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2835.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2300.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2160.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1734.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1641.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1395.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1365.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1296.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 5780.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 5690.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1761.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1419.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1395.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1323.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1353.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1329.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1926.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1647.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1344.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1248.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1041.00 лв.
енергиен клас:
цена: 840.00 лв.
енергиен клас:
цена: 810.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1341.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1119.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1047.00 лв.
енергиен клас:
цена: 660.00 лв.
енергиен клас:
цена: 591.00 лв.
енергиен клас:
цена: 561.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1341.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1467.00 лв.
SCOP: 4.22
енергиен клас: A+
цена: 6507.00 лв.
SCOP: 3.98
енергиен клас: A
цена: 5916.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 4833.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 3746.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 3846.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 3462.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3618.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2952.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1224.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1285.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1364.98 лв.
енергиен клас:
цена: 629.00 лв.
енергиен клас:
цена: 409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 399.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3299.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 2599.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 3790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2420.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2200.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1232.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1040.00 лв.
енергиен клас:
цена: 847.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1840.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1271.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1064.00 лв.
енергиен клас:
цена: 956.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1749.00 лв.