SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.97 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3299.99 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3349.95 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 3849.96 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 4949.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5449.69 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6999.66 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8899.62 лв.
енергиен клас:
цена: 857.94 лв.
енергиен клас:
цена: 1050.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1423.07 лв.
енергиен клас:
цена: 1749.00 лв.
енергиен клас:
цена: 614.20 лв.
енергиен клас:
цена: 764.16 лв.
енергиен клас:
цена: 1017.70 лв.
енергиен клас:
цена: 509.21 лв.
енергиен клас:
цена: 575.91 лв.
енергиен клас:
цена: 745.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1156.97 лв.
енергиен клас:
цена: 1396.79 лв.
енергиен клас:
цена: 2043.77 лв.
енергиен клас:
цена: 2233.81 лв.
енергиен клас:
цена: 2725.83 лв.
енергиен клас:
цена: 893.71 лв.
енергиен клас:
цена: 1083,80 лв.
енергиен клас:
цена: 1325.54 лв.
енергиен клас:
цена: 1589.29 лв.
енергиен клас:
цена: 470.00 лв.
енергиен клас:
цена: 420.00 лв.
енергиен клас:
цена: 390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1580.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1520.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2190.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2070.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6470.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5994.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4393.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3698.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2977.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2156.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2006.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1470.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1340.00 лв.
енергиен клас:
цена: 770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 660.00 лв.
енергиен клас:
цена: 580.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.08
енергиен клас: A+
цена: 4700.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4180.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.44
енергиен клас: A+
цена: 3430.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2340.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2070.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1347.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1020.00 лв.
енергиен клас:
цена: 704.00 лв.
енергиен клас:
цена: 651.00 лв.
енергиен клас:
цена: 624.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1634.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1499.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1368.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1288.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1250.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1531.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1344.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5184.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4207.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3192.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2736.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2428.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2112.00 лв.
енергиен клас:
цена: 790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 760.00 лв.
енергиен клас:
цена: 730.00 лв.
енергиен клас:
цена: 490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 330.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3190.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 845.00 лв.
енергиен клас:
цена: 615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1150.00 лв.
енергиен клас:
цена: 805.00 лв.
енергиен клас:
цена: 665.00 лв.
енергиен клас:
цена: 605.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 980.00 лв.
енергиен клас:
цена: 710.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 545.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1106.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5880.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4635.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4290.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3950.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2320.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2180.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1563.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1326.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1302.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1233.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 5490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 4990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1677.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1350.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1326.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1257.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1596.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1287.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1263.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1200.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1833.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1566.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1278.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1188.00 лв.
енергиен клас:
цена: 990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 798.00 лв.
енергиен клас:
цена: 771.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1278.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1065.00 лв.
енергиен клас:
цена: 993.00 лв.
енергиен клас:
цена: 630.00 лв.
енергиен клас:
цена: 564.00 лв.
енергиен клас:
цена: 531.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1773.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1356.00 лв.
SCOP: 4.22
енергиен клас: A+
цена: 6195.00 лв.
SCOP: 3.98
енергиен клас: A
цена: 5631.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 4362.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4518.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 3666.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 3294.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3444.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2811.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1004.81 лв.
енергиен клас:
цена: 1075.46 лв.
енергиен клас:
цена: 1140.97 лв.
енергиен клас:
цена: 629.00 лв.
енергиен клас:
цена: 409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 399.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3299.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 2599.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1899.00 лв.
енергиен клас:
цена: 890.00 лв.
енергиен клас:
цена: 690.00 лв.
енергиен клас:
цена: 630.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1440.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1340.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1230.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1030.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 3200.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2620.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2450.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 2050.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 1850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1232.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1040.00 лв.
енергиен клас:
цена: 847.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1184.00 лв.
енергиен клас:
цена: 994.00 лв.
енергиен клас:
цена: 892.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1749.00 лв.