SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.97 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3299.99 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3349.95 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 3849.96 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 4949.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5449.69 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6999.66 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8899.62 лв.
енергиен клас:
цена: 857.94 лв.
енергиен клас:
цена: 1050.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1423.07 лв.
енергиен клас:
цена: 1749.00 лв.
енергиен клас:
цена: 614.20 лв.
енергиен клас:
цена: 764.16 лв.
енергиен клас:
цена: 1017.70 лв.
енергиен клас:
цена: 509.21 лв.
енергиен клас:
цена: 575.91 лв.
енергиен клас:
цена: 745.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1156.97 лв.
енергиен клас:
цена: 1396.79 лв.
енергиен клас:
цена: 2043.77 лв.
енергиен клас:
цена: 2233.81 лв.
енергиен клас:
цена: 2725.83 лв.
енергиен клас:
цена: 893.71 лв.
енергиен клас:
цена: 1083,80 лв.
енергиен клас:
цена: 1325.54 лв.
енергиен клас:
цена: 1589.29 лв.
енергиен клас:
цена: 490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 430.00 лв.
енергиен клас:
цена: 400.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1650.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1580.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1480.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2190.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2070.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1900.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6470.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5994.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4393.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3698.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2977.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2156.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2006.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1470.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1340.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.08
енергиен клас: A+
цена: 4800.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 4220.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.44
енергиен клас: A+
цена: 3470.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2070.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1390.00 лв.
енергиен клас:
цена: 880.00 лв.
енергиен клас:
цена: 700.00 лв.
енергиен клас:
цена: 620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 620.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1020.00 лв.
енергиен клас:
цена: 870.00 лв.
енергиен клас:
цена: 770.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 670.00 лв.
енергиен клас:
цена: 590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 550.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1347.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1020.00 лв.
енергиен клас:
цена: 704.00 лв.
енергиен клас:
цена: 651.00 лв.
енергиен клас:
цена: 624.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1634.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1499.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1368.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1288.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1250.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1531.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1344.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 5184.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 4207.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.32
енергиен клас: A+
цена: 3192.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2736.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2428.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2112.00 лв.
енергиен клас:
цена: 790.00 лв.
енергиен клас:
цена: 760.00 лв.
енергиен клас:
цена: 730.00 лв.
енергиен клас:
цена: 490.00 лв.
енергиен клас:
цена: 450.00 лв.
енергиен клас:
цена: 360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 330.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3190.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 3090.00 лв.
SCOP: 4.00
енергиен клас: А+
цена: 2090.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1590.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1310.00 лв.
енергиен клас:
цена: 990.00 лв.
енергиен клас:
цена: 845.00 лв.
енергиен клас:
цена: 615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1150.00 лв.
енергиен клас:
цена: 805.00 лв.
енергиен клас:
цена: 665.00 лв.
енергиен клас:
цена: 605.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 980.00 лв.
енергиен клас:
цена: 710.00 лв.
енергиен клас:
цена: 595.00 лв.
енергиен клас:
цена: 545.00 лв.
енергиен клас:
цена: 525.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2260.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1695.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1360.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1106.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5880.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4635.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4290.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3950.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3350.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2850.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2320.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2180.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1665.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1578.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1338.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1314.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 1248.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 5780.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 5690.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1692.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1365.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1338.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1272.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1614.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1302.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1278.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1212.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1854.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1584.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1293.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1197.00 лв.
енергиен клас:
цена: 999.00 лв.
енергиен клас:
цена: 807.00 лв.
енергиен клас:
цена: 780.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1290.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1077.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1005.00 лв.
енергиен клас:
цена: 636.00 лв.
енергиен клас:
цена: 570.00 лв.
енергиен клас:
цена: 537.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1290.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1848.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1410.00 лв.
SCOP: 4.22
енергиен клас: A+
цена: 6255.00 лв.
SCOP: 3.98
енергиен клас: A
цена: 5688.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 4833.00 лв.
SCOP: 4.26
енергиен клас: A+
цена: 3746.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 3846.00 лв.
SCOP: 4.65
енергиен клас: A++
цена: 3462.00 лв.
SCOP: 4.61
енергиен клас: A++
цена: 3618.00 лв.
SCOP: 4.64
енергиен клас: A++
цена: 2952.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1132.20 лв.
енергиен клас:
цена: 1186.40 лв.
енергиен клас:
цена: 1140.97 лв.
енергиен клас:
цена: 629.00 лв.
енергиен клас:
цена: 409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 399.00 лв.
SCOP: 3.80
енергиен клас: А
цена: 4199.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 3299.00 лв.
SCOP: 3.90
енергиен клас: А
цена: 2599.00 лв.
SCOP: 4.10
енергиен клас: А+
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 3790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2990.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2790.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2420.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 2200.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1232.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1040.00 лв.
енергиен клас:
цена: 847.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1680.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1234.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1033.00 лв.
енергиен клас:
цена: 928.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2999.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
цена: 1749.00 лв.