SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 13235.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 14899.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 15648.00 лв.
енергиен клас:
цена: 24838.00 лв.
енергиен клас:
цена: 16569.00 лв.
енергиен клас:
цена: 15489.00 лв.
енергиен клас:
цена: 16259.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14579.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14949.00 лв.
енергиен клас:
цена: 24419.00 лв.
енергиен клас:
цена: 22339.00 лв.
енергиен клас:
цена: 15479.00 лв.
енергиен клас:
цена: 16179.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13739.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14339.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12819.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13339.00 лв.
SCOP: 4.59
енергиен клас:
цена: 12999.00 лв.
SCOP: 4.59
енергиен клас:
цена: 13658.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10820.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12906.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11607.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1485.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1297.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1259.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1234.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1216.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1123.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1040.00 лв.
енергиен клас:
цена: 963.00 лв.
енергиен клас:
цена: 920.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 7669.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 8584.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 8969.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 10199.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 10905.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 13013.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 16528.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 15613.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 17302.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 18179.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 18680.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 19453.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 20115.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 19805.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 20579.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 21273.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9153.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12087.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17320.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17764.00 лв.
енергиен клас:
цена: 11642.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13352.00 лв.
енергиен клас:
цена: 16140.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9504.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10631.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7768.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3307.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2669.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2453.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2011.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2877.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17904.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14549.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14147.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17901.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13608.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13140.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 15690.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 10190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 12443.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11606.00 лв.
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 8550.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.83
енергиен клас: А+++
цена: 7940.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.05
енергиен клас: А+++
цена: 7327.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 10996.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 9163.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 14690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13090.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 12590.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 11790.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 11190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 10590.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 12990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 11990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 9990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 11590.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 9390.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8250.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7650.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7090.0 лв.