SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 9499.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 9913.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 10898.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10820.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12906.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас:
цена: 11778.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11607.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1305.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1140.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1106.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1084.00 лв.
енергиен клас:
цена: 994.00 лв.
енергиен клас:
цена: 955.00 лв.
енергиен клас:
цена: 851.00 лв.
енергиен клас:
цена: 819.00 лв.
енергиен клас:
цена: 783.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 6748.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 7552.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 9064.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 9442.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 9849.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 10430.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 14265.00 лв.
SCOP: 4.46
енергиен клас:
цена: 13461.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 14923.00 лв.
SCOP: 4.44
енергиен клас:
цена: 16853.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 16155.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 16813.00 лв.
SCOP: 4.69
енергиен клас:
цена: 17639.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 17143.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 17801.00 лв.
SCOP: 4.48
енергиен клас:
цена: 18687.00 лв.
SCOP: 4.92
енергиен клас:
цена: 9910.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9153.00 лв.
SCOP: 4.50
енергиен клас:
цена: 6096.00 лв.
SCOP: 4.58
енергиен клас:
цена: 9625.00 6737.00 лв.
 
SCOP: 4.56
енергиен клас:
цена: 9061.00 лв.
SCOP: 4.38
енергиен клас:
цена: 8345.00 лв.
SCOP: 4.49
енергиен клас:
цена: 9227.00 лв.
SCOP: 4.45
енергиен клас:
цена: 8599.00 лв.
SCOP: 4.70
енергиен клас:
цена: 12369.00 лв.
SCOP: 4.73
енергиен клас:
цена: 11439.00 лв.
SCOP: 4.72
енергиен клас:
цена: 10776.00 лв.
SCOP: 4.57
енергиен клас:
цена: 8607.00 лв.
SCOP: 4.56
енергиен клас:
цена: 10894.00 лв.
SCOP: 4.63
енергиен клас:
цена: 10157.00 8999.00 лв.
 
SCOP: 4.54
енергиен клас:
цена: 7546.00 лв.
SCOP: 4.52
енергиен клас:
цена: 6920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12087.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17320.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12444.00 лв.
енергиен клас:
цена: 11642.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13352.00 лв.
енергиен клас:
цена: 11381.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9504.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10631.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7768.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3307.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2669.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2453.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2011.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2877.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17904.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14549.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14147.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17901.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13608.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13140.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 15690.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 10190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 12443.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11606.00 лв.
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 8550.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.83
енергиен клас: А+++
цена: 7940.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.05
енергиен клас: А+++
цена: 7327.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 10996.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 9163.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 14690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13690.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 13090.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 12590.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 11790.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 11190.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 10590.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 12990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 11990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 9990.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
енергиен клас: А
цена: 11590.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 9390.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8250.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7650.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7090.0 лв.