SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1249.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1299.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 1999.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1449.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1699.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1949.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3699.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5469.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2299.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3499.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2899.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3799.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3149.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.14
енергиен клас: A+
цена: 3449.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 4649.00 лв.