SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 1049.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 1169.00 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 1799.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1249.00 лв.
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 1399.00 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1799.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2099.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3079.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4189.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1699.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1899.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 3299.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2399.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2799.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3199.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.14
енергиен клас: A+
цена: 3449.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.15
енергиен клас: A+
цена: 4679.00 лв.