SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1199.87 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1299.95 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 1999.65 лв.
SCOP: 4.50
енергиен клас: А+
цена: 2699.99 лв.
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 3299.98 лв.
енергиен клас:
цена: 129.95 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 1549.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1799.09 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 2199.37 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 1999.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2449.95 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3199.85 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2199.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2750.00 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3599.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2099.74 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 2599.74 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A+
цена: 3099.74 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2499.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3049.91 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3699.91 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2599.75 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3199.96 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 5249.93 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 2299.74 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 2899.98 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3799.95 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2799.86 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3449.94 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4499.89 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2899.68 лв.
Нормална работа при -25 градуса
SCOP: 5.10
енергиен клас: A+++
цена: 3599.99 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 4699.89 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2799.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 3399.48 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 3749.97 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 4199.91 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 5149.90 лв.
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2599.97 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3299.99 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.61
енергиен клас: А++
цена: 3349.95 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.12
енергиен клас: А+
цена: 3849.96 лв.
SCOP: 4.07
енергиен клас: A+
цена: 4949.93 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 5449.69 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6999.66 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8899.62 лв.
енергиен клас:
цена: 857.94 лв.
енергиен клас:
цена: 1050.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1423.07 лв.
енергиен клас:
цена: 614.20 лв.
енергиен клас:
цена: 764.16 лв.
енергиен клас:
цена: 1017.70 лв.
енергиен клас:
цена: 509.21 лв.
енергиен клас:
цена: 575.91 лв.
енергиен клас:
цена: 745.69 лв.
енергиен клас:
цена: 1156.97 лв.
енергиен клас:
цена: 1396.79 лв.
енергиен клас:
цена: 2043.77 лв.
енергиен клас:
цена: 2233.81 лв.
енергиен клас:
цена: 2725.83 лв.
енергиен клас:
цена: 893.71 лв.
енергиен клас:
цена: 1083,80 лв.
енергиен клас:
цена: 1325.54 лв.
енергиен клас:
цена: 1589.29 лв.
енергиен клас:
цена: 12819.00 лв.
енергиен клас:
цена: 11529.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10619.00 лв.
енергиен клас:
цена: 6329.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5819.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5279.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3499.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3099.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2199.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3309.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2369.00 лв.
енергиен клас:
цена: 739.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1589.00 лв.
енергиен клас:
цена: 839.00 лв.