SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1758.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1850.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2000.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 2648.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3298.00 лв.
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4399.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1659.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 1798.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.00
енергиен клас: A+
цена: 2249.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2697.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1856.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1948.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2098.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: А++
цена: 1807.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 1899.00 лв.
SCOP: 5.20
енергиен клас: A+++
цена: 2049.00 лв.
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 3347.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2640.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3120.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 4107.00 лв.
SCOP: 6.20
енергиен клас: А+++
цена: 5251.00 лв.
SCOP: 5.90
енергиен клас: А+++
цена: 5900.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2481.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2704.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.50
енергиен клас: A+
цена: 2887.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 3608.00 лв.
Професионален сървърен климатик
SCOP: 4.10
енергиен клас: A+
цена: 4537.00 лв.
енергиен клас:
цена: 850.00 лв.
енергиен клас:
цена: 765.00 лв.
енергиен клас:
цена: 763.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10820.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12906.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11607.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9153.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8877.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7737.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 7017.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5767.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 8827.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас: А
цена: 7617.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 6597.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 5647.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: А++
цена: 5117.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4568.0 лв.
енергиен клас:
цена: 1173.00 лв.
енергиен клас:
цена: 948.00 лв.
енергиен клас:
цена: 920.00 лв.
енергиен клас:
цена: 645.00 лв.
енергиен клас:
цена: 580.00 лв.
енергиен клас:
цена: 568.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1289.00 лв.
енергиен клас:
цена: 800.00 лв.
енергиен клас:
цена: 716.00 лв.
енергиен клас:
цена: 713.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1026.00 лв.
енергиен клас:
цена: 751.00 лв.
енергиен клас:
цена: 667.00 лв.
енергиен клас:
цена: 664.00 лв.
енергиен клас:
цена: 641.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2155.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1615.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1397.00 лв.
енергиен клас:
цена: 1221.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.68
енергиен клас: A++
цена: 5490.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4785.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4059.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3843.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3265.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2944.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2388.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: A++
цена: 2244.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 4006.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 3553.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: A+
цена: 3288.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: A+
цена: 2746.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 8902.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7562.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6912.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас:
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.40
енергиен клас: A+
цена: 6512.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 5342.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.70
енергиен клас: A++
цена: 4792.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9562.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 7382.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 6002.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 9512.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 8212.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.90
енергиен клас: A++
цена: 6962.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9409.00 лв.
енергиен клас:
цена: 12087.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17320.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17764.00 лв.
енергиен клас:
цена: 11642.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13352.00 лв.
енергиен клас:
цена: 16140.00 лв.
енергиен клас:
цена: 9504.00 лв.
енергиен клас:
цена: 10631.00 лв.
енергиен клас:
цена: 7768.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4239.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3307.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2669.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2453.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2011.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2877.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2399.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17904.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14549.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14147.00 лв.
енергиен клас:
цена: 17901.00 лв.
енергиен клас:
цена: 14075.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13608.00 лв.
енергиен клас:
цена: 13140.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5882.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.80
енергиен клас: A++
цена: 5332.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 3.80
енергиен клас: A
цена: 4464.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 8217.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6967.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6547.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
енергиен клас: А
цена: 6787.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.20
енергиен клас: А+
цена: 6147.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.30
енергиен клас: А+
цена: 5107.00 лв.
Нормална работа при -15 градуса
SCOP: 4.60
енергиен клас: А++
цена: 4577.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 12443.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
енергиен клас:
цена: 11606.00 лв.
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 8550.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4.83
енергиен клас: А+++
цена: 7940.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 5.05
енергиен клас: А+++
цена: 7327.00 лв.
енергиен клас:
цена: 5065.00 лв.
енергиен клас:
цена: 4408.00 лв.
енергиен клас:
цена: 3258.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2600.00 лв.
енергиен клас:
цена: 2413.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 10996.00 лв.
Нормална работа при -20 градуса
SCOP: 4,83
енергиен клас: А+++
цена: 9163.00 лв.