Как се включва режим „Икономичен”?

Функцията Economy-иконмична се включва при работещ климатик. Натиснете бутон Economy на дистанционното управение, за да я активирате. Ще се появи индикация (Eco) на дисплея и климатикът ще работи в енергоспестяващ режим, т. е ще консумира по-малко електроенергия. С използуването на функцията Economy се намалява с 70% производителността на климатичната система , но се  поддържа климатизирането на помещението, а разходът на ток е значително намален. Ако температурата  на въздуха в помещението  се отклони значително от зададената, то  изключете тази функция посредством бутон Economy.Тогава ще изчезне от дисплея индикацията (Eco)  и климатикът ще работи отново  в нормален режим.

Функцията Economy не може да бъде използувана, когато климатизаторът е в автоматичен режим. При използуването на енергоспестяващ режим,влажността в помещението се понижава.