Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома REECL

Като одобрен доставчик на „Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома“, фирма Виктор Електрик има удоволствието да Ви предостави следната информация за стартиралият нов етап на финансиране, от края на месец юни 2011 година.

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергиината ефективност в България, разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор.

Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Като част от програмата влизат и следните продукти на с търговските марки TOSHIBA,PANASONIC, SAMSUNG, MITSUBISHI ELECTRIC,FUJITSU GENERAL,DAIKIN,HITACHI,TOYOTOMI и CLIMAMARKET предлагани от нас:
– климатици и термопомпени системи;
– рекуперативни вентилационни системи;
– слънчеви водонагряващи системи;
– сградна фотоволтаична система;

Допълнителна информация може да получите от страницата на Агенцията за енергийна ефективност www.reecl.org